Menu
0
Vakantieperiode van 30 juni t/m 21 juli 2024 / Bestellingen geplaatst in deze periode worden verzonden na 21-06-2024
Verzendkosten NL € 4,95 - gratis verzending vanaf € 50,00

Algemene voorwaarden

-Inhoudsopgave: DD 12-06-2024

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht/retourneren
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht/retourneren
Artikel   9 – Uitsluiting van het herroepingsrecht/retourneren
Artikel 10 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping/retourneren van product(en)
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Verzendkosten
Artikel 14 – Garantie
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – De Alcohol Wet (1 juli 2021)

Artikel 1 - Definities:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1) De ondernemer: de rechtspersoon, Raymond Coenraats, die je producten op afstand aanbiedt, verder te benoemen als 'wij' of 'ons' of 'onze';
2) Consument: de natuurlijke persoon (jij), verder te benoemen als 'jij/je/jou';
3) Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst (bestelling/aankoop) die plaatsvindt op afstand waarbij je producten koopt via onze webshop: www.honing-en-zo.com;
4) Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik mag maken van je herroepingsrecht en je producten mag retourneren naar ons;
5) Dag: de kalenderdag;
6) Duurzame gegevensdrager: een georganiseerd elektronisch systeem dat jou en/of ons in staat stelt om informatie (die aan ons persoonlijk is gericht), op te slaan op een manier die gebruik van jouw gegevens nodig maakt gedurende een periode die nodig is om je bestelling af te ronden;
7) Herroepingsrecht: de mogelijkheid om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de aankoop van aangeschafte producten en je producten te mogen retourneren naar ons;
8) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst (aankoop of bestelling) die tussen jou en Honing-en-zo.com wordt gesloten in het kader van een georganiseerd elektronisch systeem (webwinkel) voor verkoop op afstand van producten;
9) Modelformulier voor herroeping: het in deze Algemene voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
10) Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst (aankoop/bestelling) zonder dat jij en Honing-en-zo.com gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de onderneming:
Bedrijfsnaam: Imkerij van-de-baanhoek
Eigenaar: A.A. Coenraats (Raymond)
Telefoonnummer: 06-57911275
E-mail: [email protected]
Webshopnaam: honing-en-zo.com
Vestigingsadres: Baanhoek 435, 3361 GH Sliedrecht
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 10:00 t/m 18:00 uur
Bankrekening: NL90KNAB 0256 2033 18
BIC: KNABNL2H
KvK-nummer: 64175898
BTW-identificatienummer: NL001937445B79

Artikel 3 - Toepasselijkheid:
1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Honing-en-zo.com en op elke tot stand gekomen overeenkomst (aankoop/bestelling) op afstand tussen jou en ons;
2) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan je beschikbaar gesteld. Deze is ook te downloaden van onze website honing-en-zo.com en als je dit wenst kunnen wij deze Algemene Voorwaarden ook kosteloos naar je opsturen in papiervorm.

Artikel 4 - Het aanbod:
1) Ons product aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd en informatief om een goede beoordeling van het product mogelijk te maken;
2) Afbeeldingen en foto’s van de producten (indien geplaatst) zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Vergissingen en/of fouten qua afbeeldingen en/of product omschrijving bindt ons niet tot verplichtingen aan jou.

Artikel 5 - De overeenkomst (aankoop/bestelling):
1) De aankoop van producten komt tot stand op het moment van aanvaarding door jou van onze Algemene Voorwaarden en akkoord bevinding van leeftijd controle. Dit wordt mogelijk gemaakt door het aanvinken van beide akkoordverklaringen tijdens je bestelling en aankoop van je producten.
De Leeftijd controle-voorwaarde zijn wij Wettelijk verplicht te vragen, dit in verband met de Alcoholwet van Juni 2021;
2) Wanneer je de aankoop langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigen wij je aankoop met een bevestiging-mail op het door jou opgegeven e-mail adres aan ons.
Je kunt dan nog je aankoop annuleren door ons een e-mail te sturen met een annuleringsverzoek;
3) Indien je bestelling nog niet naar je is opgestuurd, storten wij je het volledige aankoopbedrag inclusief je betaalde verzendkosten terug op hetzelfde bankrekeningnummer als jij je betaling hebt verricht aan ons;
4) Mocht je pakket al opgestuurd zijn naar jou, dan kun je gebruik maken van je herroepingsrecht indien je wenst je bestelling te annuleren;
5) Wij treffen de volgende maatregelen voor een veilige betalingstransactie:
a) passende technische veiligheidsmaatregelen voor het elektronisch betalingsverkeer tussen jou en ons;
b) organisatorische en elektrische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van de elektronische data overdracht van jou gegevens;
6) Wij verschaffen je de volgende informatie op je factuur:
a) onze bedrijfsgegevens (naam, adres, BTW nummer, bankrekeningnummer en Kamer van Koophandel nummer);
b) welk product je hebt gekocht, de productnaam en de prijs hiervan inclusief BTW;
c) een BTW totaal overzicht: inclusief, exclusief, en welk BTW percentage in totaal berekend is;
d) voor zover van toepassing: de betaalde verzendkosten; inclusief en exclusief BTW;
e) de methode waarop je betaling heeft plaatsgevonden;
f) je herroepingsrecht.

Artikel 6 - Herroepingsrecht/retourneren:
1) Je kunt de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van je product(en) gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgaaf van reden bij ons ontbinden;
2) De genoemde bedenktijd van minimaal 14 dagen gaat in op de dag nadat je, of een door jou vooraf aangewezen andere persoon (die niet de vervoerder is) het product aangenomen en ontvangen heeft.
Wanneer je in diezelfde bestelling meerdere producten hebt besteld, dan gaat je bedenktijd in op de dag waarop jij, of een door jou aangewezen andere persoon (die niet de vervoerder is), het laatste product van die bestelling aangenomen en ontvangen heeft;
3) Vanwege hygiënische redenen nemen wij geen voedingsmiddelen retour;
4) Geopende of gebruikte verzorgingsproducten worden door ons niet vergoed.

Artikel 7 - Je verplichtingen tijdens je bedenktijd van 14 dagen zijn:
1) Tijdens de bedenktijd van 14 dagen vertrouwen wij erop dat je zorgvuldig omgaat met de geleverde producten en de verpakking.
Je mag het product slechts uitpakken in die mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen.
Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag inspecteren zoals dat in een winkel zou mogen, in verband met hygiënische redenen.
Let op: Geopende of gebruikte producten worden door ons niet vergoed!

Artikel 8 - Uitoefening van je herroepingsrecht en de bijkomende kosten daarvan:
1) Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht (het retour zenden van je producten naar ons), meld dit dan binnen de bedenktermijn van 14 dagen (maar het liefst zo snel mogelijk). Dit kan door een e-mail met daarin bijgevoegd het retourformulier, dit formulier kun je vinden onderaan op de website als pdf bestand;
2) Na herkenbaar gemaakt te hebben dat je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht, heb je nog 14 dagen de tijd om je producten naar ons retour te sturen.
Dit moet gebeuren in de originele staat en de originele verpakking van de producten.
Mocht je dit niet binnen de termijn van 14 dagen doen, dan mogen wij je retour gezonden producten weigeren en zijn wij niet verplicht je aankoopbedrag en je verzendkosten te vergoeden;
3) Je gemaakte kosten voor het retour zenden van je producten vergoeden wij niet en komen geheel voor je eigen rekening.
Ook als je hebt gekozen voor een duurdere methode van retourneren van je bestelling naar ons dan de goedkoopste standaardlevering door PostNL (of een andere vervoerder), vergoeden wij jou deze kosten niet.

Artikel 9 - Uitsluiting herroeping/retourneren:
1) Vergoeding van je retour gestuurde producten wordt na ontvangst door ons beoordeeld. Hierbij wordt bepaald en vastgesteld door ons of je geretourneerde producten voldoen aan onze Algemene Voorwaarden.

Dat wil zeggen:
a) dat de producten vanwege hygiënische redenen niet gebruikt zijn en in de originele (onbeschadigde) verpakking naar ons teruggestuurd zijn;
b) zijn er duidelijke aanwijzingen dat bepaalde producten uitgeprobeerd of gebruikt zijn, dan zullen deze gebruikte producten niet vergoed worden door ons aan jou.

Artikel 10 - Onze verplichtingen na herroeping door jou:
1) Na ontvangst bij ons van je retourmelding, mailen wij je binnen twee dagen hier een bevestiging van;
2) Wij vergoeden je aankoopbedrag inclusief je betaalde verzendkosten bij je aankoop, indien de geretourneerde producten voldoen aan onze Algemene Voorwaarden, namelijk dat de producten vanwege hygiënische redenen niet gebruikt zijn en in de originele (onbeschadigde) verpakking teruggestuurd zijn naar ons;
3) Wij maken, voor terugbetaling van je aankoopbedrag en je betaalde verzendkosten bij aankoop, gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat jij gebruikt hebt voor de betaling van je bestelling, tenzij je kenbaar hebt gemaakt aan ons dat je een andere betaalmethode wenst;
4) Wij rekenen geen kosten aan jou voor het terugstorten van jouw aankoopbedrag en je betaalde verzendkosten bij bestelling.

Artikel 11 - De prijs:
1) Onze product prijzen zijn inclusief BTW;
2) Zijn de prijzen van de groothandel verhoogd, dan zijn wij genoodzaakt onze prijzen hieraan aan te passen;
3) Als er een BTW-tarief verandert, dan zullen onze prijzen aangepast worden;
4) Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typ- en/of zetfouten. Wanneer wij een fout hierin hebben gemaakt verontschuldigen wij ons;
5) Wij zullen een product niet verkopen wanneer er sprake is van een typ- en/of zetfout.

Artikel 12 - Levering en uitvoering:
1) Wij doen ons uiterste best zo zorgvuldig mogelijk met je bestelling om te gaan, te verzorgen en te verpakken voor verzending;
2) Als plaats van levering geldt het adres dat je aan ons hebt doorgegeven bij het plaatsen van je bestelling;
3) Wij streven er naar je bestelling bij je te laten bezorgen de volgende werkdag nadat je je aankoop hebt verricht.
Je bestelling en aankoop moet dan wel geplaatst zijn vóór 15.00 uur zodat wij je pakket nog kunnen inpakken en aanmelden bij PostNL diezelfde dag van bestelling door jou;
4) Uitverkochte producten worden zo snel mogelijk naar je opgestuurd samen met je andere gekochte producten.
Dit is afhankelijk van de tijd die de leverancier nodig heeft om aan ons jouw bestelde product te leveren;
5) Het risico van beschadiging en/of vermissing van je pakket voordat deze daadwerkelijk bij je afgeleverd is, is voor onze rekening.
Is het pakket door jou, of door een andere persoon dan jijzelf, aangenomen dan stopt onze verantwoordelijkheid voor jouw geleverde producten;
6) Onze pakketten worden geleverd door PostNL.
Mocht er iets fout zijn gegaan met je zending, neem dan meteen contact met ons op via ons e-mail adres: [email protected] of telefonisch op: 06-57911275;
7) Mocht je jouw bestelling al betaald hebben en je wil je deze annuleren, volg dan de aanwijzingen bij Artikel 6 en volgend.

Artikel 13 – Verzendkosten:
1) De bezorgkosten voor Nederland:
- bedragen € 4,95 voor pakketten maximaal tot 8 kg en/of tot een pakketomvang van 100x50x50cm.
- GRATIS verzending in Nederland vindt plaats bij een aankoopbedrag vanaf € 50,00.
Let op: dit geldt alleen bij een pakket tot een maximaal gewicht van 8 kg en/of tot een pakketomvang niet groter dan 100x50x50cm.
2) De bezorgkosten voor België:
- bedragen € 10,95 voor pakketten maximaal tot 2 kg en tot een pakketomvang van 100x50x50cm
- GRATIS verzending naar België vindt plaats bij een aankoopbedrag vanaf € 70,00.
Let op: dit geldt alleen bij een pakket tot een maximaal pakketgewicht van 2 kg en een pakketomvang niet groter dan 100x50x50cm.
3) In Nederland kunnen pakketten ook bezorgd worden in de avonduren.
Hiervoor wordt door PostNL extra kosten in rekening gebracht bovenop je normale verzendkosten. Deze extra kosten berekenen wij aan jou door.
Let op: deze extra kosten gelden ook als je pakket al GRATIS door ons verzonden wordt!
- Voor de avondlevering bedragen deze extra kosten € 1,65 (inclusief BTW)

Wanneer PostNL zijn prijzen verhoogd passen wij onze bestaande verzendkosten aan.
Voor de actuele tarieven van PostNL verwijzen we je naar hun website.

Artikel 14 - Garantie:
1) Op alle door ons geleverde producten is de wettelijke garantie van toepassing. Dat betekent dat je recht hebt op een product dat nieuw, compleet en onbeschadigd is bij aflevering;
2) Mochten er producten beschadigd zijn bij ontvangst, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail: [email protected] en maak foto’s van de beschadigde producten die je als bijlage meestuurt.

Artikel 15 - Betaling:
1) Wij hanteren de volgende betaalmogelijkheden:
iDEAL, PayPal, Bancontact, KBC/CBC, Belfius Direct Net, Klarna Achteraf Betalen en een VVV-cadeau kaart.
Je betaalt bij ons geen kosten voor het gebruik maken van welke bankbetaalmethode dan ook;
2) Wij raden je aan de Algemene Voorwaarden van Klarna te lezen voordat je van hun diensten gebruik maakt.
Wij (honing-en-zo.com) kunnen geen invloed uitoefenen of bemiddelen wanneer je een overeenkomst bent aangegaan met Klarna;

Artikel 16 - Klachtenregeling:
1) Je kunt je klachten bij ons per e-mail doorgeven: [email protected] of telefonisch op 06-57911275;
2) Je klachten worden binnen 2 dagen na ontvangst beantwoord door ons.

Artikel 17 - Geschillen:
1) Kunnen wij met elkaar niet tot een oplossing komen na een klacht, dan is het mogelijk om je geschil te melden voor bemiddeling bij Webwinkelkeur waar wij bij aangesloten zijn;
2) Ook is het mogelijk voor consumenten in de EU om klachten te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie.

Artikel 18 - De Alcohol Wet vanaf 1 juli 2021:
1) Vanaf 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet in de Alcoholwet veranderd, wat inhoudt dat bij aankoop van alcoholische dranken, zowel online als in de winkel of horeca, je jezelf dient te identificeren;
2) Wettelijk is nu vastgesteld dat:
a) bij aankoop van alcoholische drank online dien je je geboortedatum op te geven bij het plaatsen en betalen van je bestelling;
b) bij aflevering van je alcoholische product, word je door de bezorger gevraagd je te legitimeren door middel van een geldig - dus niet verlopen – identiteitsbewijs in de vorm van een paspoort of identiteitskaart;
c) wij mogen de door jou bestelde alcoholische drank wettelijk alleen op het, door jou opgegeven bezorgadres of afhaalpunt afleveren;
d) wettelijk mag je alcoholische bestelling niet worden overhandigd aan een ander persoon dan jezelf.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
BelfiusCadeauboniDEALKBCKlarna Achteraf BetalenBancontactPayPal