Honing-en-zo.com 2021

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht/retourneren
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht/retourneren door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Uitsluiting herroepingsrecht/retourneren
Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping/retourneren van product(en)
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 – Garantie
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 - Algemene voorwaarden Klarna: "Betaal later"
Artikel 18 – De nieuwe alcohol wet vanaf 1 juli 2021

Artikel 1 - Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De ondernemer: de rechtspersoon (Raymond Coenraats) die U producten op afstand aanbiedt, verder te benoemen als 'wij' of 'ons' of 'onze';
 2. Consument: de natuurlijke persoon (U), verder te benoemen als 'U';
 3. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst (bestelling/aankoop) die plaatsvindt op afstand waarbij U producten koopt via onze webshop: Honing-en-zo.com;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen U gebruik mag maken van uw herroepingsrecht en U producten mag retourneren naar ons;
 5. Dag: de kalenderdag;
 6. Duurzame gegevensdrager: een georganiseerd elektronisch systeem dat U en/of ons in staat stelt om informatie (die aan ons persoonlijk is gericht), op te slaan op een manier die gebruik van uw gegevens nodig maakt gedurende een periode die nodig is om uw bestelling af te ronden;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de aankoop van aangeschafte producten en uw producten te mogen retourneren naar ons;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst (aankoop of bestelling) die tussen U en Honing-en-zo.com wordt gesloten in het kader van een georganiseerd elektronisch systeem (webwinkel) voor verkoop op afstand van producten;
 9. Modelformulier voor herroeping: het in deze Algemene voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Te vinden als aparte link op onze website Honing-en-zo.com bij de pagina: Herroepingsrecht & retourneren;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst (aankoop/bestelling) zonder dat U en Honing-en-zo.com gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer (Honing-en-zo.com):

Bedrijfsnaam: imkerij van-de-baanhoek
Eigenaar: A.A. Coenraats (Raymond)
Telefoonnummer: 06-48482478
E-mail: uege21li@kpnmail.nl
Webshopnaam: Honing-en-zo.com
Vestigingsadres: Baanhoek 435, 3361 GH Sliedrecht
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 10:00 t/m 20:00 uur
Bankrekening: NL90KNAB 0256 2033 18
BIC: KNABNL2H
KvK-nummer: 64175898
BTW-identificatienummer: NL001937445B79

Artikel 3 - Toepasselijkheid:

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Honing-en-zo.com en op elke tot stand gekomen overeenkomst (aankoop/bestelling) op afstand tussen U en ons.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan U beschikbaar gesteld. Deze zijn ook te downloaden van onze website Honing-en-zo.com en als U dit wenst kunnen wij deze Algemene voorwaarden ook kosteloos naar U opsturen in papiervorm.

Artikel 4 - Het aanbod:

 1. Ons aanbod van producten bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd en informatief om een goede beoordeling van het aanbod van Honing-en-zo.com mogelijk te maken. Onze afbeeldingen en foto’s van de producten (indien geplaatst) zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod bindt ons niet.

Artikel 5 - De overeenkomst (aankoop/bestelling):

 1. De aankoop van producten komt tot stand op het moment van aanvaarding door U van aankoop van uw gewenste producten in de winkelwagen en na het aanvaarden van onze Algemene voorwaarden, mogelijk gemaakt door het aanvinken van de akkoordverklaring tijdens de bestelling en aankoop van uw producten.
 2. Wanneer U de aankoop langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij uw aankoop door U een bevestigingsmail te sturen naar een door U opgegeven email adres aan ons. U kunt dan nog afzien van uw aankoop door ons dit te melden via een email bericht naar ons (emailadres: uege21li@kpnmail.nl). Indien het pakket nog niet opgestuurd is met de producten naar een door U opgegeven (huis)adres, storten wij uw volledige uitgave voor de aankoop van uw producten terug op dezelfde wijze als U de betaling bij ons heeft verricht. Mocht het pakket al opgestuurd zijn naar U, dan dient U het pakket zelf naar ons te retourneren, op uw eigen kosten. Deze kosten kunt u o.a. vinden op de website van PostNL.
 3. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische data overdracht tussen U en ons en hebben ook passende veiligheidsmaatregelen voor een elektronisch betalingsverkeer tussen U en ons.
 4. Honing-en-zo.com kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Wij kunnen op grond van dit onderzoek de aankoop annuleren.

Wij zullen bij levering van het product aan de consument de volgende informatie verschaffen:

 1. Ons bedrijfsadres van de vestiging imkerij van-de-baanhoek waar U met uw klachten terecht kunt;
 2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop U van het herroepingsrecht gebruik kunt maken en wanneer niet;
 3. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en voor zover van toepassing de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de aankoop op afstand;
 4. De vereisten voor opzegging van de aankoop;
 5. Het modelformulier voor herroeping/retourneren.

Artikel 6 - Herroepingsrecht/retourneren:

 1. U kunt de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. U bent niet verplicht de reden van uw herroeping/retournering van het product aan ons door te geven, maar wij vinden het wel prettig om te weten wat wij kunnen doen om onze service te verbeteren voor U.
 2. De genoemde bedenktijd van minimaal 14 dagen gaat in op de dag nadat U, of een door U vooraf aangewezen andere persoon (die niet de vervoerder is) het product heeft ontvangen, of als U in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop U, of een door U aangewezen andere persoon (die niet de vervoerder is), het laatste product van die bestelling heeft ontvangen;

Artikel 7 - Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd:

 1. Tijdens de bedenktijd van 14 dagen vertrouwen wij erop dat U zorgvuldig omgaat met de geleverde producten en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken in die mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat U het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel zou mogen in verband met hygiënische redenen.

Artikel 8 - Uitoefening van uw herroepingsrecht en de bijkomende kosten daarvan:

 1. Als U gebruik maakt van uw herroepingsrecht (het retour zenden van uw producten naar Honing-en-zo.com), meldt U dit dan binnen de bedenktermijn van 14 dagen (maar het liefst zo snel mogelijk) door middel van het modelformulier en/of het sturen van een email naar: uege21li@kpnmail.nl 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na het hebben ontvangen van uw bestelling, zendt U het product naar ons terug in de originele staat en verpakking. Mocht U dit niet binnen de termijn van 14 dagen doen dan mogen wij het product weigeren en zijn wij niet verplicht uw gemaakte aankoopkosten te vergoeden. De gemaakte kosten door U voor het retour zenden van uw producten komen geheel tot uw eigen rekening.

Artikel 9 - Uitsluiting herroeping/retourneren:

 1. Vergoeding van uw (retour)producten of aankoopsom wordt bepaald en beoordeeld door ons bij en na ontvangst van de geretourneerde producten. Hierbij wordt door ons bepaald en vastgesteld of de geretourneerde producten voldoen aan onze Algemene voorwaarden qua retourneringsvoorwaarden;

Dat wil zeggen:

 1. Dat de producten vanwege hygiënische redenen niet gebruikt zijn en in de originele (onbeschadigde) verpakking naar ons teruggestuurd zijn.
 2. Zijn er duidelijke aanwijzingen dat bepaalde producten uitgeprobeerd of gebruikt zijn, dan zullen deze gebruikte producten niet aan U vergoed worden. U krijgt wel uw verzendkosten terugbetaald die U aan ons betaald heeft bij uw bestelling.

Artikel 10 - Onze eigen verplichtingen bij herroeping door U:

 1. Na ontvangst bij ons van uw retourmelding via het emailadres: uege21li@kpnmail.nl, sturen wij U binnen twee dagen een ontvangstbevestiging retour via uw email adres.
 2. Wij vergoeden uw aankoopbedrag, inclusief uw betaalde verzendkosten voor het opsturen van het pakket naar Uw adres door ons, indien wij- na uw retourpakket ontvangen te hebben- de geretourneerde producten voldoen aan onze Algemene voorwaarden namelijk dat het product vanwege hygiënische redenen niet gebruikt is en in de originele (onbeschadigde) verpakking teruggestuurd is.
 3. Wij gebruiken voor terugbetaling van uw aankoopbedrag hetzelfde betaalmiddel dat U heeft gebruikt voor betaling van uw bestelling, tenzij U een andere betaalmethode wenst. Deze terugbetaling is natuurlijk kosteloos voor U.
 4. Als U heeft gekozen voor een duurdere methode van retourneren van het pakket dan de goedkoopste standaardlevering door PostNL of een andere vervoerder, zullen wij de bijkomende extra kosten die U gemaakt heeft voor deze duurdere verzendingsmethode niet terugbetalen aan U.

Artikel 11 - De prijs:

 1. De in ons aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Zijn de prijzen van de groothandel verhoogd, dan zijn wij genoodzaakt onze prijzen hieraan aan te passen en dus ook te verhogen.
 3. Als er een BTW-tarief verandert dan zullen onze prijzen aangepast worden hierin.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Wanneer wij een fout hierin hebben gemaakt verontschuldigen wij ons. Wij zullen het product niet verkopen wanneer er sprake is van een druk- en/of zetfout.

Artikel 12 - Levering en uitvoering:

 1. Wij doen ons uiterste best zo zorgvuldig mogelijk met uw bestelling om te gaan, te verzorgen en te verpakken voor verzending.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat U aan ons hebt doorgegeven.
 3. Wij streven er naar uw bestelling bij U te laten bezorgen de volgende werkdag nadat U uw bestelling/aankoop) heeft verricht in onze webwinkel. Uw bestelling/aankoop moet dan wel geplaatst zijn vóór 15.00 uur zodat wij uw pakket nog kunnen inpakken en aanmelden bij PostNL dezelfde werkdag.
 4. Mochten er artikelen in uw bestelling niet voorradig zijn op het moment van uw bestelling/aankoop, dan nemen wij nog contact met U op. U heeft dan altijd nog het recht uw bestelling/aankoop te annuleren zonder extra kosten. Of we komen tot een oplossing over het naleveren van de uitverkochte producten.
 5. De uitverkochte producten worden dan zo snel mogelijk naar U opgestuurd, afhankelijk van de tijd dat onze leverancier nodig heeft om ons het betreffende product te kunnen leveren.
 6. Mocht U de bestelling al betaald hebben en U deze annuleert voordat uw pakket al daadwerkelijk opgestuurd is door ons, betalen wij uw volledige aankoopbedrag kosteloos terug.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing uw pakket voordat deze daadwerkelijk bij U afgeleverd is, is voor onze rekening. Is het pakket door u, of door een andere persoon op uw adres, aangenomen, dan stopt onze verantwoordelijkheid voor het pakket.
 8. Onze pakketten worden geleverd door PostNL. Mocht er toch iets fout zijn gegaan met uw zending, neemt u dan meteen contact met ons op via ons email adres uege21li@kpnmail.nl of telefonisch op 06-48482478. 

Artikel 13 - Garantie:

 1. Op alle door ons geleverde producten is de wettelijke garantie van toepassing. Dat betekent dat U recht heeft op een product dat nieuw, compleet en onbeschadigd is bij aflevering. Mocht uw producten beschadigd zijn bij ontvangst, neemt U dan zo snel mogelijk contact met ons op via ons email adres uege21li@kpnmail.nl en maak foto’s van de beschadigde producten die U ons met uw email meestuurt.

Artikel 14 - Betaling:

 1. Wij hanteren de volgende betaalmogelijkheden: iDEAL, PayPal, Vooraf overmaken, Bancontact/KBC/CBC, Belfius Direct Net, Sofortbanking/DIRECTebanking en Klarna. U betaalt geen extra kosten (zoals provisie) voor het gebruik maken van welke bankbetaalmethode dan ook bij ons.
 2. Achteraf betaling verzorgen wij enkel als betaalmogelijkheid via Klarna.
 3. Bij het plaatsen van een grote bestelling via de webshop of telefonisch vanaf € 100,00 (zoals voor honingpotten, cadeaupakketten en dergelijke) en wij samen met U overeengekomen zijn tot de mogelijkheid van achteraf betaling, vragen wij een aanbetaling van U van minimaal 50% van de totale aankoopkosten van uw bestelling inclusief de verzendkosten.

Artikel 15 - Klachtenregeling:

 1. U kunt uw klachten bij ons per email doorgeven: uege21li@kpnmail.nl
 2. Uw klachten worden binnen 2 dagen na ontvangst in behandeling genomen en beantwoord door ons.

Artikel 16 - Geschillen:

 1. Kunnen wij met elkaar niet tot een oplossing komen na een klacht van U, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Webwinkelkeur.  
 2. Ook is het mogelijk voor consumenten in de EU om klachten te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie.

Artikel 17 - Algemene voorwaarden van Klarna: "Betaal later"

 1. Deze voorwaarden voor "Betaal later" zijn van toepassing tussen U en Honing-en-zo.com waar U de producten koopt en waarbij U voor de betaalmethode "Betaal later" kiest van Klarna.
 2. Als U voor "Betaal later" kiest, biedt Klarna U de mogelijkheid om 14 dagen na verzending van uw bestelling uw factuur te betalen. In het geval van online aankoop is dit de datum waarop U de aankoop geleverd krijgt.
 3. Honing-en-zo.com draagt uw betalingsverplichting over aan Klarna Bank AB. Klarna zal U een betaalinstructie sturen zodat U direct aan Klarna kunt betalen. Voor contactgegevens en meer informatie over Klarna kun U klarna.com bezoeken.
 4. U betaalt alleen als U uw bestelling heeft ontvangen.
 5. Klarna biedt consumenten aankoopbescherming, wat inhoudt dat U niet hoeft te betalen voor uw bestelling totdat U uw bestelling ontvangen heeft en dat Klarna U helpt als U problemen heeft met uw aankoop.

- Kosten en (te) late betaling:

 1. Honing-en-zo.com & Klarna rekenen U geen extra betalingskosten aan voor het gebruik van "Betaal later" via Klarna.
 2. Echter, wanneer U nog niet de factuur heeft betaald via Klarna op de uiterste genoemde betaaldatum in de betaalinstructies van Klarna, wordt er per e-mail kosteloos een eerste herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen.
 3. Bij de tweede herinnering zal Klarna € 13,50 aanmaningskosten in rekening brengen. Bij aankopen onder € 20,00 wordt € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht.
 4. Blijft betaling uit, dan kunnen deze aanmaningskosten voor bedragen tot € 2.500,00 oplopen tot 15% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag van € 40,00.

- Kredietcheck door Klarna en het behandelen van uw gegevens door Klarna:

 1. Als U voor "Betaal later" van Klarna kiest zal Klarna uw kredietwaardigheid beoordelen. Als een kredietcheck uitgevoerd is kunt U hierover geïnformeerd worden door middel van een brief of een e-mail door Klarna.
 2. Klarna verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan zijn overeengekomen verplichtingen met Honing-en-zo.com enkel voor de eerdergenoemde doeleinden hiertoe. Deze kunt U terugvinden in de privacyverklaring van Klarna op hun website. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestigt U dat U deze privacyverklaring van hen heeft gelezen en hiermee akkoord bent gegaan.
 3. Klarna verwerkt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om U te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Zij kunnen ook uw gegevens doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn.
 4. In de privacyverklaring van Klarna.com vindt U meer informatie over het delen van uw gegevens, uw rechten met betrekking tot het gebruiken van uw gegevens, hoe U contact met Klarna.com kunt opnemen met vragen of hoe U een klacht kunt indienen bij een autoriteit.

- Omgaan met de rechten van Klarna:

 1. U stemt ermee in dat Klarna rechten uit hoofde van een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn aan een andere persoon of rechtspersoon mogen cederen. Als zij dat doen, heeft dat verder geen enkele invloed op uw wettelijke (consumenten)rechten.
 2. Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Organisatie nummer SE556737-0431.

Artikel 18 - De nieuwe alcohol wet vanaf 1 juli 2021

 1. Vanaf 1 juli 2021 verandert de 'Drank- en Horecawet'. Er gelden nu strengere regels voor de aankoop van alcoholische dranken online, maar ook voor aankoop in de winkels- en in horecaverkoop. De minimum leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol is en blijft natuurlijk 18 jaar.
  Wat er wel verandert is dat bij aankoop door U van alcoholhoudende drank(en) in onze webshop, wij wettelijk verplicht zijn om uw leeftijd te controleren. Dit moet gedaan worden vóór de afronding van uw aankoop in onze webshop en wel door het invullen van uw geboortedatum tijdens het bestelproces. Dit wordt het 'leeftijdsverificatiesysteem' genoemd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (N.V.W.A).
   
 2. Wij én de bezorger(PostNL/DHL) mogen de alcoholhoudende producten alleen aan U afleveren:
  - op het door U opgegeven afleveradres of
  - op een door U opgegeven officieel afhaalpunt (zoals postkantoor of pakketpunt/afhaalpunt).
   
 3. Bij iedere bezorging van uw bestelling moet de bezorger, of het personeel van het afhaalpunt, uw leeftijd controleren door te vragen naar een officieel legitimatiebewijs. In de Wet op de identificatieplicht is bepaald wat een geldig en officieel legitimatiebewijs is, namelijk:
  - een paspoort,
  - een identiteitskaart,
  - een rijbewijs,
  - een brommerbewijs en
  - een vreemdelingendocument.

Winkelwagen.

Uw winkelwagen is leeg.

WEBWINKELKEURWIDGET

© 2016 - 2021 honing-en-zo.com | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel