Algemene Voorwaarden

-Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht/retourneren
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht/retourneren door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Uitsluiting herroepingsrecht/retourneren
Artikel 10 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping/retourneren van product(en)
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Garantie
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Algemene voorwaarden Klarna: "Betaal later"
Artikel 18 – De nieuwe alcohol wet vanaf 1 juli 2021

Artikel 1 - Definities:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. De ondernemer: de rechtspersoon, Raymond Coenraats, die U producten op afstand aanbiedt, verder te benoemen als 'wij' of 'ons' of 'onze';
2. Consument: de natuurlijke persoon (U), verder te benoemen als 'U';
3. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst (bestelling/aankoop) die plaatsvindt op afstand waarbij U producten koopt via onze webshop: Honing-en-zo.com;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen U gebruik mag maken van uw herroepingsrecht en U producten mag retourneren naar ons;
5. Dag: de kalenderdag;
6. Duurzame gegevensdrager: een georganiseerd elektronisch systeem dat U en/of ons in staat stelt om informatie (die aan ons persoonlijk is gericht), op te slaan op een manier die gebruik van uw gegevens nodig maakt gedurende een periode die nodig is om uw bestelling af te ronden;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de aankoop van aangeschafte producten en uw producten te mogen retourneren naar ons;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst (aankoop of bestelling) die tussen U en Honing-en-zo.com wordt gesloten in het kader van een georganiseerd elektronisch systeem (webwinkel) voor verkoop op afstand van producten;
9. Modelformulier voor herroeping: het in deze Algemene voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst (aankoop/bestelling) zonder dat U en Honing-en-zo.com gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de onderneming:
Bedrijfsnaam: Imkerij van-de-baanhoek
Eigenaar: A.A. Coenraats (Raymond)
Telefoonnummer: 06-48482478
E-mail: info@honing-en-zo.com
Webshopnaam: Honing-en-zo.com
Vestigingsadres: Baanhoek 435, 3361 GH Sliedrecht
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 10:00 t/m 20:00 uur
Bankrekening: NL90KNAB 0256 2033 18
BIC: KNABNL2H
KvK-nummer: 64175898
BTW-identificatienummer: NL001937445B79

Artikel 3 - Toepasselijkheid:
1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Honing-en-zo.com en op elke tot stand gekomen overeenkomst (aankoop/bestelling) op afstand tussen U en ons;
2) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan U beschikbaar gesteld. Deze zijn ook te downloaden van onze website Honing-en-zo.com en als U dit wenst kunnen wij deze Algemene Voorwaarden ook kosteloos naar U opsturen in papiervorm.

Artikel 4 - Het aanbod:
1) Ons aanbod van producten bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd en informatief om een goede beoordeling van het aanbod van Honing-en-zo.com mogelijk te maken. Onze afbeeldingen en foto’s van de producten (indien geplaatst) zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Vergissingen of fouten qua afbeeldingen en/of productomschrijvingen bindt ons niet tot verplichtingen naar U.

Artikel 5 - De overeenkomst (aankoop/bestelling):
1) De aankoop van producten komt tot stand op het moment van aanvaarding door U van aankoop van uw gewenste producten en na het aanvaarden van onze Algemene Voorwaarden, mogelijk gemaakt door het aanvinken van de akkoordverklaring tijdens de bestelling en aankoop van uw producten;
2) Wanneer U de aankoop langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij uw aankoop met een bevestigingsmail op het door U opgegeven email adres aan ons. U kunt dan nog uw aankoop annuleren door ons een email te sturen met uw verzoek. 
Indien uw bestelling nog niet naar U opgestuurd is, storten wij uw volledige uitgavebedrag terug op hetzelfde bankrekeningnummer als U uw betaling heeft verricht.
Mocht uw pakket al opgestuurd zijn naar U, dan kunt U gebruik maken van uw herroepingsrecht;
3) Wij treffen de volgende maatregelen:
a) passende technische veiligheidsmaatregelen voor het elektronisch betalingsverkeer tussen U en ons;
b) organisatorische en elektrische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van de elektronische data overdracht van uw gegevens;
4) honing-en-zo.com kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Wij kunnen op grond van dit onderzoek uw aankoop annuleren.
5)  Wij verschaffen U de volgende informatie op uw factuur: 
a)  onze bedrijfsgegevens (naam, adres, BTW nummer, bankrekeningnummer en Kamer van Koophandel nummer);
b)  welk product U gekocht heeft, de productsnaam en de prijs inclusief BTW;
c)  een BTW totaal-overzicht: inclusief, exclusief, en welk BTW percentage in totaal berekend is;
d)  voor zover van toepassing: de betaalde verzendkosten; inclusief en exclusief;
f)  de methode waarop uw betaling heeft plaatsgevonden;
g) uw herroepingsrecht;
h) de voorwaarden waaronder U wel of niet gebruik kunt maken van het herroepingsrecht;
i)  de manier waarop U gebruik kunt maken van het herrroepingsrecht.

Artikel 6 - Herroepingsrecht/retourneren:
1) U kunt de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgaaf van reden ontbinden;
2) De genoemde bedenktijd van minimaal 14 dagen gaat in op de dag nadat U, of een door U vooraf aangewezen andere persoon (die niet de vervoerder is) het product heeft ontvangen, of als U in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop U, of een door U aangewezen andere persoon (die niet de vervoerder is), het laatste product van die bestelling heeft ontvangen;
3)   Vanwege hygiënische redenen nemen wij geen voedingsmiddelen en gebruikte verzorgingsproducten retour.

Artikel 7 - Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd:
1) Tijdens de bedenktijd van 14 dagen vertrouwen wij erop dat U zorgvuldig omgaat met de geleverde producten en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken in die mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat U het product slechts mag inspecteren zoals dat in een winkel zou mogen in verband met hygiënische redenen. Let op: Geopende of gebruikte producten worden door ons niet vergoed!

Artikel 8 - Uitoefening van uw herroepingsrecht en de bijkomende kosten daarvan:
1) Als U gebruik maakt van uw herroepingsrecht (het retour zenden van uw producten naar Honing-en-zo.com), meldt U dit dan binnen de bedenktermijn van 14 dagen (maar het liefst zo snel mogelijk) door middel van het mailen van het retourformulier;
2) Na herkenbaar bij ons gemaakt te hebben dat U gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht heeft U nog 14 dagen de tijd om uw producten naar ons retour te sturen. Dit moet wel in de originele staat en de originele verpakking te gebeuren. Mocht U dit niet binnen de termijn van 14 dagen doen dan mogen wij uw retour gezonden producten weigeren en zijn wij niet verplicht uw gemaakte aankoop- & verzendkosten te vergoeden. De gemaakte kosten door U voor het retour zenden van uw producten komen geheel voor uw eigen rekening.

Artikel 9 - Uitsluiting herroeping/retourneren:
1) Vergoeding van uw (retour)producten wordt bepaald en beoordeeld door ons, na ontvangst door ons van uw geretourneerde producten. Hierbij wordt door ons bepaald en vastgesteld of de geretourneerde producten voldoen aan onze Algemene Voorwaarden qua retourneringsvoorwaarden;
Dat wil zeggen:
a) Dat de producten vanwege hygiënische redenen niet gebruikt zijn en in de originele (onbeschadigde) verpakking naar ons teruggestuurd zijn, 
b) Zijn er duidelijke aanwijzingen dat bepaalde producten uitgeprobeerd of gebruikt zijn, dan zullen deze gebruikte producten niet aan U vergoed worden. U krijgt wel uw verzendkosten terugbetaald die U aan ons betaald heeft voor uw bestelling.

Artikel 10 - Onze eigen verplichtingen bij herroeping door U:
1) Na ontvangst bij ons van uw retourmelding, sturen wij U binnen twee dagen een bevestiging van uw retourmelding;
2) Wij vergoeden uw aankoopbedrag, inclusief uw betaalde verzendkosten voor het opsturen van uw pakket, indien de geretourneerde producten voldoen aan onze Algemene Voorwaarden, namelijk dat de producten vanwege hygiënische redenen niet gebruikt zijn en in de originele (onbeschadigde) verpakking teruggestuurd zijn;
3) Wij maken voor terugbetaling van uw aankoopbedrag & verzendkosten van de bestelling, gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat U heeft gebruikt voor uw betaling, tenzij U een andere betaalmethode wenst. Deze terugbetaling is natuurlijk kosteloos voor U;
4) Als U heeft gekozen voor een duurdere methode van retourneren van het pakket dan de goedkoopste standaardlevering door PostNL of een andere vervoerder, vergoeden wij deze bijkomende (extra) kosten voor U niet.

Artikel 11 - De prijs:
1) De in ons aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW;
2) Zijn de prijzen van de groothandel verhoogd, dan zijn wij genoodzaakt onze prijzen hieraan aan te passen en dus ook te verhogen;
3) Als er een BTW-tarief verandert dan zullen onze prijzen aangepast worden hierin;
4) Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Wanneer wij een fout hierin hebben gemaakt verontschuldigen wij ons. Wij zullen het product niet verkopen wanneer er sprake is van een druk- en/of zetfout;
5) Wanneer U een bestelling plaatst bij ons boven de € 50,00 zijn de standaard verzendkosten voor Nederland, België en Duitsland gratis. Let op! Alleen voor pakketten tot maximaal 11 kg en/of niet groter dan 100x70x58cm. Dit geldt zowel voor Nederlandse klanten als klanten uit België en Duitsland. 
6) Is uw pakket groter dan 100x70x58 cm en/of zwaarder dan 11 kg, dan betaalt U € 4,50 extra bovenop de standaard verzendkosten. Deze extra kosten gelden ook wanneer de standaard verzendkosten voor Nederland, België en Duitsland gratis zijn bij een bestelling boven de € 50,00.

Artikel 12 - Levering en uitvoering:
1) Wij doen ons uiterste best zo zorgvuldig mogelijk met uw bestelling om te gaan, te verzorgen en te verpakken voor verzending;
2) Als plaats van levering geldt het adres dat U aan ons heeft doorgegeven bij het plaatsen van uw bestelling;
3) Wij streven er naar uw bestelling bij U te laten bezorgen de volgende werkdag nadat U uw bestelling/aankoop heeft verricht in onze webwinkel. Uw bestelling/aankoop moet dan wel geplaatst zijn vóór 15.00 uur zodat wij uw pakket nog kunnen inpakken en aanmelden bij PostNL dezelfde werkdag van uw bestelling;
4) Uitverkochte producten worden zo snel mogelijk naar U opgestuurd, afhankelijk van de tijd die onze leverancier nodig heeft om ons het betreffende product te kunnen leveren;
5) Mocht U de bestelling al betaald hebben en U deze wilt annuleren voordat uw pakket al daadwerkelijk opgestuurd is door ons, betalen wij uw volledige aankoopbedrag inclusief uw betaalde verzendkosten kosteloos terug;
6) Het risico van beschadiging en/of vermissing uw pakket voordat deze daadwerkelijk bij U afgeleverd is, is voor onze rekening. Is het pakket door U, of door een andere persoon op uw adres, aangenomen, dan stopt onze verantwoordelijkheid voor uw pakket en uw bestelde producten;
7) Onze pakketten worden geleverd door PostNL. Mocht er toch iets fout zijn gegaan met uw zending, neemt U dan meteen contact met ons op via ons email adres info@honing-en-zo.com of telefonisch op 06-48482478;
8) De bezorgkosten voor Nederland bedragen € 4,95 voor pakketten maximaal tot 11 kg en/of met een pakketomvang van 100x70x58cm. De verzendkosten voor pakketten zwaarden dan 11 kg en/of groter dan 100x70x58cm bedragen voor Nederland € 9,00. 
Voor België en Duitsland zijn de bezorgkosten € 9,00 voor pakketten maximaal tot 11 kg en/of met een pakketomvang van 100x70x58cm. De verzendkosten voor pakketten zwaarden dan 11 kg en groter dan 100x70x58cm bedragen zijn voor België en Duitsland € 12,95.
9) Wanneer U een bestelling plaatst bij ons boven de € 50,00 zijn de standaard verzendkosten van € 4,95 voor Nederland, België en Duitsland gratis. Let op! Dit gelt alleen voor pakketten niet groter dan 100x70x58cm en/of tot maximaal 11 kg. 
10) Bij een bestelling boven € 50,00 waarvan het pakket groter is dan 100x70x58 cm en/of zwaarder is dan 11 kg, betaalt U wel € 4,50 bezorgkosten vanwege een afwijkende maat pakket en gewicht. Dit geldt zowel voor Nederlandse klanten als klanten uit België en Duitsland (de standaard verzendkosten van € 4,95 voor Nederland, België en Duitsland blijven gratis).

Artikel 13 - Garantie:
1) Op alle door ons geleverde producten is de wettelijke garantie van toepassing. Dat betekent dat U recht heeft op een product dat nieuw, compleet en onbeschadigd is bij aflevering. Mochten uw producten beschadigd zijn bij ontvangst, neemt U dan zo snel mogelijk contact met ons op per mail: info@honing-en-zo.com en maak foto’s van de beschadigde producten die U als bijlage meestuurt.

Artikel 14 - Betaling:
1) Wij hanteren de volgende betaalmogelijkheden: iDEAL, PayPal, Vooraf overmaken, Bancontact/KBC/CBC, Belfius Direct Net, Sofortbanking/DIRECTebanking en Klarna. U betaalt geen extra kosten (zoals provisie) voor het gebruik maken van welke bankbetaalmethode dan ook bij ons;
2) Achteraf betaling verzorgen wij enkel als betaalmogelijkheid via Klarna;
3) Bij het plaatsen van een grote bestelling via de webshop of telefonisch vanaf € 100,00 (zoals voor honingpotten, cadeaupakketten en dergelijke) en wij samen met U overeengekomen zijn tot de mogelijkheid van achteraf betaling, vragen wij een aanbetaling van U van minimaal 50% van de totale aankoopsom van uw bestelling.

Artikel 15 - Klachtenregeling:
1) U kunt uw klachten bij ons per email doorgeven: info@honing-en-zo.com;
2) Uw klachten worden binnen 2 dagen na ontvangst in behandeling genomen en ook beantwoord door ons.

Artikel 16 - Geschillen:
1) Kunnen wij met elkaar niet tot een oplossing komen na een klacht van U, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Webwinkelkeur;
2) Ook is het mogelijk voor consumenten in de EU om klachten te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie.

Artikel 17 - Algemene Voorwaarden van Klarna: "Betaal later"
1) Deze voorwaarden voor "Betaal later" zijn van toepassing tussen U en Honing-en-zo.com waar U de producten koopt en waarbij U voor de betaalmethode "Betaal later" kiest van Klarna;
2) Als U voor "Betaal later" kiest, biedt Klarna U de mogelijkheid om 14 dagen na verzending van uw bestelling uw factuur te betalen. In het geval van online aankoop is dit de datum waarop U de aankoop geleverd krijgt door ons;
3) Honing-en-zo.com draagt uw betalingsverplichting over aan Klarna Bank AB. Klarna zal U een betaalinstructie sturen zodat U direct aan Klarna kunt betalen. 
4) U betaalt alleen als U uw bestelling heeft ontvangen van ons;
5) Klarna biedt consumenten aankoopbescherming, wat inhoudt dat U niet hoeft te betalen voor uw bestelling totdat U uw bestelling ontvangen heeft en dat Klarna U helpt als U problemen heeft met uw aankoop. 

- Kosten en (te) late betaling:
1) Honing-en-zo.com & Klarna rekenen U geen extra betalingskosten aan voor het gebruik van "Betaal later" via Klarna;
2) Echter, wanneer U nog niet de factuur heeft betaald via Klarna op de uiterste genoemde betaaldatum in de betaalinstructies van Klarna, wordt er per e-mail kosteloos een eerste herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Mocht uw product nog niet geleverd zijn door ons binnen deze 14 dagen, dan kunt U dit kenbaar maken bij Klarna;
3) Bij de tweede herinnering zal Klarna € 13,50 aanmaningskosten in rekening brengen. Bij aankopen onder € 20,00 wordt € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht;
4) Blijft betaling uit, dan kunnen deze aanmaningskosten voor bedragen tot € 2.500,00 oplopen tot 15% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag van € 40,00.

- Kredietcheck door Klarna en het behandelen van uw gegevens door Klarna:
1) Als U voor "Betaal later" van Klarna kiest zal Klarna uw kredietwaardigheid beoordelen. Als een kredietcheck uitgevoerd is kunt U hierover geïnformeerd worden door middel van een brief of een e-mail door Klarna;
2) Klarna verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan zijn overeengekomen verplichtingen met Honing-en-zo.com enkel voor de eerdergenoemde doeleinden hiertoe. Deze kunt U terugvinden in de privacyverklaring van Klarna. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestigt U dat U deze privacyverklaring van hen heeft gelezen en hiermee akkoord bent gegaan;
3) Klarna verwerkt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om U te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Zij kunnen ook uw gegevens doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn;
4) In de privacyverklaring van Klarna.com vindt U meer informatie over het delen van uw gegevens, uw rechten met betrekking tot het gebruiken van uw gegevens, hoe U contact met Klarna.com kunt opnemen met vragen of hoe U een klacht kunt indienen bij een autoriteit.

- Omgaan met de rechten van Klarna:
1) U stemt ermee in dat Klarna rechten uit hoofde van een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn aan een andere persoon of rechtspersoon mogen cederen. Als zij dat doen, heeft dat verder geen enkele invloed op uw wettelijke (consumenten)rechten;
2) Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Organisatie nummer SE556737-0431.

Artikel 18 - De nieuwe alcohol wet vanaf 1 juli 2021:
1) Vanaf 1 juli 2021 verandert de Drank- en Horecawet in de Alcoholwet. Er gelden strengere regels voor de aankoop van alcoholhoudende drank door U online maar ook in de winkel- en horecaverkoop. 
2) Wettelijk is nu vastgesteld dat:
a) Bij het bestellen in onze webshop U gevraagd wordt uw geboortedatum te vermelden bij uw bestelling;
b) Bij levering van uw bestelling, waarbij zich alcoholische producten bevinden, wordt U gevraagd zich te legitimeren door middel van een geldig -niet verlopen- identiteitsbewijs. Bij bezorging zal de bezorger U vragen om uw identiteitsbewijs of paspoort ter controle;
c) Wij mogen de door U bestelde alcohol alleen op het, door U opgegeven, bezorgadres of afhaalpunt afleveren;
d) Uw bestelling wordt niet overhandigd aan een ander persoon dan uzelf.

© 2016 - 2022 Honing-en-zo.com | sitemap | rss